Nieuwe maatregelen hondsdolheid

31-10-2016

NIEUWE MAATREGELEN OM HONDSDOLHEID TE VOORKOMEN EN TE BESTRIJDEN

Sinds 27 oktober 2016 gelden nieuwe maatregelen om verdachte gevallen van hondsdolheid te melden en af te handelen. De vorige wetgeving dateerde al van 1967 en was niet meer op de huidige situatie afgestemd. Het is belangrijk te melden dat het hier over een langdurig project gaat dat niet het gevolg is van de recente ontdekking van een geval van atypische rabiës bij een vleermuis in Bertrix. Na breed overleg met alle betrokkenen is het KB van 18 september 2016 gepubliceerd. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stellen u de belangrijkste punten ervan voor.


Verdachte gevallen: de dierenarts meldt rechtstreeks aan de provinciale controle-eenheid

Een verantwoordelijke (houder of eigenaar) die vermoedt dat zijn dier met hondsdolheid is besmet, moet onmiddellijk beroep doen op een erkende dierenarts. De dierenarts in kwestie bezorgt aan de provinciale controle-eenheid (PCE) van het FAVV:

  • zijn vaststellingen,
  • de elementen van het epidemiologisch onderzoek (herkomst van het dier, contact met andere dieren, identificatiedocumenten…).

In afwachting van de resultaten van het laboratorium- en/of epidemiologisch onderzoek, kan het FAVV bevelen om de verdachte dieren af te zonderen of onder toezicht te plaatsen.

In het geval van bevestiging van hondsdolheid

Als de resultaten van het laboratorium een besmetting met hondsdolheid bevestigen, dan bepaalt het FAVV de aanvangs- en einddatum van de kritieke periode en de zone van verhoogde waakzaamheid. De Minister van Landbouw beslist of de vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht wordt.

Kritieke periode

Het FAVV bepaalt de kritieke periode en beveelt de euthanasie van alle dieren die in deze tijdspanne mogelijk besmet zijn:


Evenwel moeten geïdentificeerde en op geldige wijze tegen hondsdolheid gevaccineerde dieren niet worden afgemaakt.

Wel kan het FAVV, voor de dieren die niet afgemaakt werden, opdragen om ze onder toezicht te plaatsen (maximaal zes maanden), af te zonderen en/of te vaccineren.


Zone van verhoogde waakzaamheid

Algemene voorzorgsmaatregelen
Het FAVV bakent ook een zone van verhoogde waakzaamheid af rond de plaats waar het besmet dier zich heeft bevonden en/of waar mogelijke contacten met andere dieren hebben plaatsvonden. In deze zone kunnen tot zes maanden na de laatste vaststelling van hondsdolheid voorzorgsmaatregelen gelden.

Zwervende dieren
Alle zwervende honden en katten in de zone van verhoogde waakzaamheid worden zo snel mogelijk gevangen en in een schuthok geplaatst.

Het betreft een geïdentificeerde hond of kat:

  • het dier wordt vrijgegeven van zodra de eigenaar of houder bewijst dat het geldig gevaccineerd is. Zo niet wordt het eerst ter plaatse gevaccineerd alvorens terug te geven aan de verantwoordelijke.
  • het dier moet thuis geïsoleerd worden en onder toezicht van een dierenarts staan (maximaal zes maanden).


Het betreft een niet-geïdentificeerde hond of kat:

  • het dier wordt zes maanden lang (vanaf de dag van opname) onder toezicht gehouden in het schuthok.
  • na dit toezicht kan het ter adoptie worden aangeboden.Vaccinatie

De Minister van Landbouw kan, op basis van de sanitaire situatie en een risicoanalyse, beslissen om de vaccinatie tegen hondsdolheid te verplichten.

Ter herinnering: het laatste geval van inheemse rabiës dateert van 1999 en België is officieel vrij sinds 2001. Sinds 1 maart 2016 is de verplichte vaccinatie in België opgeheven. Enkel honden, katten en fretten die buiten België reizen of vanuit andere landen naar België komen, moeten nog gevaccineerd worden (zie persbericht van de Minister van Landbouw van 25/02/2016).

Voor honden, katten en fretten wordt de vaccinatie ingevuld in het Europees paspoort. Voor de andere diersoorten wordt de vaccinatie ingeschreven op een vaccinatiecertificaat.


Meer weten

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 18 september 2016 houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2016. Dit vervangt het koninklijk besluit van 10 februari 1967.
Link naar Belgische Stadblad (NUMAC nummer : 2016024202)


Contactgegevens van de bevoegde overheden voor hondsdolheid

 

Bevoegdheid

Wie contacteren?

Vleermuizen

Gewesten

Netwerk Wilde Dieren:
- Wallonië : 0478 280590
- Brussel en Vlaanderen: 02 373 3150

Andere wilde dieren

Gewesten

Netwerk Wilde Dieren:
- Wallonië : 0478 280590
- Brussel en Vlaanderen: 02 373 3150

Gezelschapsdieren

FAVV

PCE: http://www.favv.be/pce/

Grote huisdieren

FAVV

PCE: http://www.favv.be/pce/