Minister Weyts slaat advies Raad Dierenwelzijn in de wind

28-12-2017

Op 17 juli 2017 verklaart Minister Weyts het volgende: 

Als het van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn afhangt, moet wie een kat in huis haalt in de toekomst zelf zorgen dat het dier gesteriliseerd wordt voor het vijf maanden oud is. Alleen kwekers mogen dan nog ongesteriliseerde katten houden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts steunt die verplichte sterilisatie: “Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor het welzijn van de dieren zelf, maar voorkomt ook nog eens overlast door zwerfkatten."

Er worden in Vlaanderen te veel katten geboren en dat betekent jammer genoeg dat veel dieren vroeg of laat op straat belanden, waar ze voor overlast zorgen. Minister Weyts wil die overlast een halt toeroepen. Bovendien worden er jaarlijks nog steeds duizenden katten geëuthanaseerd. Daarom vroeg hij een advies aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, een officieel adviesorgaan waarin alle partners van het dierenwelzijnsbeleid vertegenwoordigd zijn.

Verplichte sterilisatie

De Raad stelt voor om alle katten te steriliseren nog voor die vijf maanden oud zijn, en ze tegelijkertijd te registreren. De eigenaars van de katten moeten zelf ervoor zorgen dat de sterilisatie wordt uitgevoerd. Op die manier komen de baasjes al vroeg in contact met de dierenarts, zodat ze er later ook sneller naartoe gaan wanneer de kat ziek is.

Wie mag er dan nog wel kweken met katten? Enerzijds de erkende kwekers en anderzijds is het de bedoeling dat er een regeling wordt uitgewerkt, waardoor particulieren alsnog zelf een nestje kunnen kweken.

http://www.benweyts.be/nieuws/vlaanderen-wil-greep-krijgen-op-kattenpopulatie 

Op 23 december 2017 lezen we deze mededeling op de site van Minister Weyts:

Alle katten die geboren zijn na september 2014 moeten gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars van zo een kat krijgen tijd tot 1 januari 2020 om de ingreep te laten uitvoeren. Wie in de toekomst katjes wil kweken, zal een erkenning als hobbykweker kunnen aanvragen. Steden en gemeenten zullen een kattenplan moeten opstellen om het zwerfkattenprobleem aan te pakken. Dat is allemaal beslist door de Vlaamse Regering. “We willen vat krijgen op de kattenpopulatie, in het belang van de dieren zelf”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “Er worden nu gewoon te veel katten geboren en veel te veel dieren eindigen op straat of in een asiel”.

Er worden alleen al in Vlaanderen naar schatting 1,1 miljoen katten gehouden: 26% van alle Vlaamse huishoudens heeft minstens 1 kat. Er worden op dit moment te veel katten geboren, wat jammer genoeg betekent dat veel dieren vroeg of laat op straat of in een asiel belanden. Dat is verre van diervriendelijk en zorgt soms voor heel wat overlast. Daarenboven worden jaarlijks nog steeds meer dan 1000 katten geëuthanaseerd in asielen. Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil nu eindelijk greep krijgen op de kattenpopulatie. De minister vroeg en kreeg een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en werkte op basis daarvan een nieuwe regelgeving uit.

Concreet moeten alle katten die geboren zijn na september 2014 gesteriliseerd of gecastreerd worden. Eigenaars krijgen tot 1 januari 2020 de tijd om die ingreep te laten uitvoeren. Nieuwgeboren katjes zullen gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor de leeftijd van 5 maand of voor verhandeling. De verantwoordelijkheid voor de ingreep wordt bij de kwekers gelegd. Er kan alleen een uitzondering gemaakt worden als de kat naar een andere erkende kweker of naar een asiel gaat - om te vermijden dat mensen niet zouden durven om verloren gelopen of verwaarloosde katten aan te bieden. In de asielen zullen katten ook gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden voor ze geadopteerd kunnen worden. Katten die afkomstig zijn van buiten Vlaanderen, zullen eveneens de ingreep moeten ondergaan voor de leeftijd van 5 maand. Als een geïmporteerd dier ouder is dan 5 maand, dan zal het gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden binnen de 30 dagen na aankomst in Vlaanderen.

Particulieren die katten willen kweken, kunnen een erkenning aanvragen als hobbykweker. Ze moeten dan gewoon voldoen aan de normale voorwaarden rond goede huisvesting, adequate verzorging, diergeneeskundige begeleiding en aangepaste socialisatie (voldoende tijd bezig zijn met de dieren).

De controle op de nieuwe regelgeving zal gebeuren via de kattendatabank. De dierenarts moet de kat registeren in de kattendatabank en daarbij ook aangeven of het dier gesteriliseerd is. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete. 

Om te zorgen voor een brede en gerichte aanpak van de zwerfkattenproblematiek moeten alle steden en gemeenten daarenboven voortaan een eigen kattenplan opstellen en de problematiek lokaal in kaart brengen.

“Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren. Dat is niet alleen goed voor dierenwelzijn maar voorkomt ook nog eens overlast én dierenleed. Samen kunnen we de wildgroei van het kattenbestand een halt toeroepen ”, besluit Weyts. “Het is daarenboven een eenmalige uitgave. Voor voeding en verzorging van een kat en benodigdheden zit je gemiddeld aan meer dan 500 euro per jaar, blijkt uit onderzoek. ”.

http://www.benweyts.be/nieuws/verplichte-sterilisatie-tegen-kattenleed 

Deze complete ommezwaai waarin het advies van de Raad voor Dierenwelzijn volledig genegeerd wordt, lokt verontwaardiging uit bij de partners die toen aan tafel zaten in de Raad. Vervolgens is dit de reactie van Weyts op deze verontwaardiging...

Dhr. Proesmans verdedigt de financiële belangen van dierenartsen. Dat is zijn goed recht. Ik verdedig het belang van de dieren, da's míjn job.

Op lange termijn zullen burgers voor een sterilisatie inderdaad niet meer moeten aankloppen bij dierenartsen. De katten zullen immers al op voorhand gesteriliseerd zijn door de hobbykweker, het asiel of de professionele kweker. Het is mogelijk dat sommige dierenartsen daardoor iets minder zullen verdienen.

Het is echter grote onzin om te schermen met het verdwijnen van de huiskat. Je zal ook in de toekomst nog steeds terecht kunnen bij de professionele kwekers én bij de hobbykwekers, voor welke kat dan ook. En je zal altijd terechtkunnen in een asiel. Daarover zegt dhr. Proesmans: "zo'n dier wil je niet in huis". Ik kan het tegendeel getuigen, als gelukkige eigenaar van een kat én een hond uit het asiel. Asieldieren zomaar afraden voor commercieel gewin is beneden de waardigheid van elke dierenarts.

Met onze aanpak zorgen we voor een structurele daling van het aantal zwerfkatten en we zorgen ervoor dat er jaarlijks niet langer duizenden katten moeten opgevangen worden in asielen of geëuthanaseerd moeten worden. Ingrijpend, zeker, maar beter dan dweilen met de kraan open...

Onze reactie - lees hieronder - bleef voorlopig onbeantwoord.

Geachte Minster Weyts,

Ik kan begrijpen dat u not amused bent met de reacties van de dierenartsen, maar wij begrijpen niet waarom U het advies van De Raad voor Dierenwelzijn, dat U zo fier hebt gepubliceerd op uw website in Juli, niet bent gevolgd? 

Ik weet dat U de vrijheid heeft om het advies niet te volgen, maar dan begrijp ik niet dat U hun besluiten op uw website plaats.
Er is in wezen dus niets veranderd aan de oude wetgeving tenzij dan dat nu alle katten onder het mes moeten. Dit is geen aanpassing na evaluatie en overleg, integendeel.
Er was immers een consensus bereikt tussen alle betrokken partijen: dierenartsen, asielen, handelaars, GAIA....

Ik wil deze discussie ook niet voeren op uw FB pagina, maar kon het niet laten om te reageren op uw bericht.
Steeds bereid tot constructieve gesprekken.

Bob Proesmans