Communicatie over CatID

03-02-2018

Geachte dokter, geachte dierenarts,

Sinds de start van CatID hebben we verscheidene vragen gekregen. Daarom geven we u nog een korte toelichting over wat dan juist de wettelijke verplichtingen zijn en welke stappen er vrijwillig ondernomen kunnen worden met betrekking tot registratie in CatID.

Wettelijke verplichtingen

 1. Sinds 1 november 2017 bestaat er één enkele officiële databank voor de katten in België en dat is CatID. Het gaat om een overeenkomst tussen de drie gewesten, naar het voorbeeld van DogID voor de hondenregistratie.
 2. Sinds 1 november 2017 moet iedere nieuwe registratie van een kat in CatID gebeuren voor de leeftijd van 12 weken. Als een kat alleen geregistreerd wordt in een private databank, maar niet in CatID, dan is dit wettelijk niet in orde, met mogelijke sancties voor de dierenarts en de verantwoordelijke van het dier.
 3. Bovendien, moet elke verantwoordelijke die een kat wil verhandelen (op de markt aanbieden, te koop stellen, behouden, aankopen, vervoeren, verkopen, omruilen, weggeven tegen vergoeding of kosteloos) verplicht overgaan tot de registratie van de kat in de officiële databank ongeacht de leeftijd van de kat.
 4. Katten die voor 1 november 2017 reeds in een private databank geregistreerd waren, zijn in orde met de wetgeving. Als de kat echter een nieuwe verantwoordelijke krijgt, dan moet er wel een registratie in CatID gebeuren (zie vorig punt).

Vrijwillige registratie

Vanaf 15 februari 2018 en tot 15 februari 2019 zal het mogelijk zijn om katten die voor 1 november 2017 al in privé-databanken geregistreerd werden, gratis te registreren in CatID. De kosten voor registratie in CatID (2,904 euro, incl. BTW) worden dan niet aangerekend. De voorwaarde is wel dat de private databanken vooraf de betrokken chipnummers aan CatID hebben meegedeeld.
Tijdens de registratie, na het ingeven van het chipnummer en voor zover dit doorgegeven werd, zal een bericht verschijnen om u te melden dat er geen registratietoken zal aangerekend worden voor deze verrichting.

Voordelen van CatID

De databank CatID is de ENIGE wettelijke databank opgericht door en voor de drie gewesten van België.

 • De prijs voor de registratie is zo laag mogelijk gehouden (2,904 EUR BTW inclusief) en is éénmalig per kat. Voor toekomstige wijzigingen voor hetzelfde dier moet niet extra betaald worden.
 • De databank werkt volledig digitaal:
  • u kan op eender welk moment de databank raadplegen of gegevens invoeren (dag en nacht en alle dagen van het jaar) zodat u tijd en verzendingskosten bespaart;
  • de verantwoordelijke kan elke verdwijning onmiddellijk zelf in de databank melden, wat tijd bespaart;
  • na registratie kan de dierenarts een “bewijs van registratie” afdrukken en onmiddellijk meegeven aan de verantwoordelijke van het dier.
 • De databank bevat een officiële lijst van kattenrassen. Deze lijst is opgemaakt doorde drie gewesten en wordt door hen geactualiseerd.
 • Een verandering van eigenaar kan u onmiddellijk in de databank invoeren met de ID-kaart van de nieuwe eigenaar. U voldoet daarmee aan alle verplichtingen.
 • CatID is nu bij EuroPetNet aangesloten. U kan onmiddellijk nagaan in welke Europese databank een kat geregistreerd is, zoals dat voor honden nu reeds het geval is. Om technische redenen zullen de CatID-gegevens pas vanaf 15 februari 2018 op EuroPetNet zichtbaar zijn.

Indien u vragen hebt over het gebruik van de online databank kan u de antwoorden hierop terugvinden bij de veelgestelde vragen (FAQ) op de website: www.catid.be. De helpdesk van CatID staat eveneens ter uwer beschikking van 8.00u tot 20.00u: Tel.: 02/333.49.94 - info@catid.be.