Links

VERENIGINGEN

Nederlandstalige gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

Salisburylaan 54 9820 Merelbeke
Tel.: 09 225 58 18
Fax.: 09 225 54 95
E-mail: ngrod@telenet.be
Website: www.ordederdierenartsen.be

Dierenartsen zonder grenzen
www.dierenartsenzondergrenzen.be
 
Wsava
www.wsava.org
 
Fecava
www.fecava.org
 
 

IDENTIFICATIE

DogID

Postbus 20000 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 333 92 22
fax 02 333 92 20
Email: info@dogid.be
Website: https://www.dogid.be/nl/home

CatID

Tel. 02 333 49 94
Email: info@catid.be
Website: https://www.catid.be/nl

Id-chips

Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel
Tel. 070 233 147
Fax 070 233 181
Email: info@idchips.com
Website: www.idchips.com

WETENSCHAPPELIJKE SITES

Tropisch Instituut
www.itg.be

On-line presentations and posters
www.vetcontact.com

International Veterinary Information Service
www.ivis.org

College of Veterinary Medicine Cornell University
www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp

Vet2Vet
www.vet2vet.org

Medline
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Faculteit Diergeneeskunde Pennsylvania
http://cal.vet.upenn.edul

Veterinary Information Network
www.vin.com

Andere
www.vet.uu.nl/votn
www.vetmedicineabout.com
http://netvetwustl.edu
www.aniwa.com

OPHALEN VAN DODE DIEREN , RISICOMATERIAAL EN AFVAL

OVAM
 Stationstraat 110 - 2800 Mechelen
 Tel. 015 28 42 84
 Fax. 015 20 32 75
 Website: www.ovam.be

Rendac
 Fabriekstraat 2 - 9470 Denderleeuw
 Tel. 053 64 02 11
 Fax: 053 64 03 60
 www.rendac.be

SOCIO
 Lakborslei 270-282 - 2100 DEURNE (ANTWERPEN)
 Tel: (03) 325 26 70

ANTVERPIA - LIBERTY
 Herentalsebaan  170 - 2240 Zandhoven
 Tel: 03 484 42 38
 Fax: 03 309 93 79
 Email: f.schrijvers@telenet.be

EERSTE BELGISCHE HUISDIERENCREMATORIUM
 Rupelweg  12 - 2850 Boom
 Tel: 03 888 45 20
 Fax: 03 844 42 52
 Email: crematoriumboom@skynet.be

AMBULANCES ANIMAUX SANS FRONTIERES ASBL
 Rue de Fierlant - 1090 Jette

DIRK & DOGS
 Europaweg  7 3560 Lummen
 Tel: 011 43 31 73
 Fax: 011 43 36 43
 Email: info@dirk-dogs.com

SGS EWACS
 Keetberglaan  4 - 9120 Beveren-Waas
 Tel: 03 575 03 30
 Fax: 03 575 05 70
 Email: ewacs.belgium@sgs.be

DIVETRAN
 Jan Tieboutstraat  45 - 1731 Zellik
 Tel. 070 22 33 22

SERVICE D'AIDE VETERINAIRE URGENTE
 Drie Egyptenbaan  12 - 1755 Gooik
 Tel: 02 426 12 46
 Fax: 02 426 43 16

ANIMAL CREMATION & TRANSPORT
 Hoefbladstraat  3 - 8501 Bissegem
 Tel: 0478 90 97 37 
 Email: huisdierenuitvaart@gmail.com

HUISDIERENCREMATORIUM LAST ANIMAL SERVICES
 Meulebeeksesteenweg  4 - 8700 Tielt

SOMNIA
 Verhelststraat  3 - 8460 Oudenburg

Medisch en gevaarlijk afval: SITA Recycling services
 Lilsedijk 19 - 2340 Beerse
 Tel.: 014/62.26.11
 www.sita.be

DIERENCREMATORIUM OOST-VLAANDEREN
 Durmakker 45 - 9940 Evergem
 09 233 39 33
 Email: info@dcovl.be
 Website: www.dcovl.be

DIERENCREMATORIUM MEMORIA
 Grootlosestraat 69a - 3128 Baal
 0473 418 411
 Email: info@meamemoria.be
 Website: www.meamemoria.be

 

GENEESMIDDELEN

AGIM (Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie)
www.agim-avgi.be

Algemene vereniging van geneesmiddelen Industrie
www.pharma.be

Belgisch Centrum voor Farmaceutische Industrie
www.bcfi.be
https://www.vetcompendium.be/nl

OVERHEID

Algemeen
www.fgov.be

Federale overheidsdienst  Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 b 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.90.90
E-mail: info@health.fgov.be
www.health.fgov.be

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Victor Hortaplein 40 b 40
1060 Brussel
Tel.: 02/524.80.00
fax: 02/524.80.01
www.health.fgov.be

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02/208.34.11
E-mail: info@favv.be
www.favv.be

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel.: 02/289/21.11
Fax: 02/289.21.12
E-mail: info@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Federale overheidsdienst Justitie
www.just.fgov.be

Staatsblad
www.staatsblad.be

DGZ
www.dierengezondheidszorg.be of www.dgz.be

Instituut Pasteur
Engelandstraat 642
1180 Brussel
Tel.: 02/373.31.11
Fax: 02/373.32.82
E-mail: contact@pasteur.be
www.pasteur.be

PROVINCIAAL GENEESKUNDIGE COMMISSIES

Prov. Antwerpen
Pelikaanstraat 4
2018 Antwerpen
Tel. 03/213.80.20
Fax. 03/213.80.21 of 03/213.80.22
E-mail: icm.antwerpen@health.fgov.be

Prov. Vlaams Brabant en Brussel
Philipssite 3 B bus1
3001 Leuven
Tel. 016/31.89.22
Fax. 016/31.89.17
E-mail: martine.roelants@health.fgov.be

Prov. Limburg
TT14, St.-Joefstraat 10 bus 5
3500 Hasselt
Tel. 02/524.78.02
Fax. 02/524.78.21
E-mail: rita.vrancken@health.fgov.be

Prov. Oost-Vlaanderen
Rijksadministratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 23 (5e verdieping)
9000 Gent
Tel. 09/268.64.50
Fax. 09/225.62.31
E-mail: pgc.gigent@skynet.be

Prov. West-Vlaanderen
Hoogstraat 9
8000 Brugge
Tel. 050/44.33.80
Fax. 050/44.33.85
E-mail: pgc.gibrugge@skynet.be

UNIVERSITEITEN

Faculteit Diergeneeskunde UGent afdeling KHD
www.khd.ugent.be

Faculteit Diergeneeskunde Luik
www.ulg.ac.be/fmv/

Faculeit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
www.uu.nl/NL/faculteiten/diergeneeskunde/

KYNOLOGISCHE VERENIGINGEN

Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus - v.z.w.
Giraudlaan, 98
1030    BRUSSEL
Tel. :    02/245.48.40
Internet : www.kmsh.be

Federation Cynologique Internationale asbl
Avenue Emile Herman, 235
7110    LA LOUVIERE
Tél. :    064/22.92.27

DIERENBESCHERMING

Nationale Vereniging voor Dierenbescherming (N.A.V.E.D) - v.z.w..
Jules Graindorlaan, 5
1070    BRUSSEL
Tel. :    02/524.29.15