Practicum BOAS en rhinoscopie

van 14-12-2017 tot 14-12-2017
Tijdens deze middag KNO bijscholing zal middels twee interactieve lezingen eerst ingegaan worden op de rol en het correcte gebruik van rhinoscopie bij onze honden en katten met neusproblemen en in de tweede lezing zal een update gegeven worden over de meest recente ontwikkelingen in door brachycephalie veroorzaakte ziektes bij de hond. Nadruk zal gelegd worden in lezing 1 op de anatomie en beeldvorming van de neus, kennis over deze twee zaken zijn onlosmakelijk verbonden met het volledig kunnen benutten van de rhinoscopie. HIerna volgt een bespreking met casussen van patienten met neusproblemen waarbij voor iedere casus duidelijk zal worden uitgelegd wanneer en hoe de rhinoscopie bijdraagt aan niet alleen diagnosestelling, maar vaak ook therapie. In de tweede lezing wordt uitgebreid ingegaan op niet alleen de nieuwste inzichten in de respiratoire ziektes bij de brachycephale hond, maar ook hoe brachycephalie heeft geleidt tot afwijkingen in de huid, het bewegingsstelsel, digestie-apparaat, ogen en oren. Specifiek zal worden ingegaan op de diagnose-stelling van alle mogelijke afwijkingen bij de brachycephale hond, welke we en hoe we deze kunnen corrigeren en hoe zorg te dragen dat een anesthesie bij dit type patient niet leidt tot nog ernstigere problemen of zelfs de dood. Na een korte pauze zal er gelegenheid zijn om onder directe begeleiding de rhinoscopie in al haar facetten te oefenen op kadavers en zal o.a. geoefend worden in het verwijderen van een corpus alienum uit de neus. Tevens zullen het inkorten van het zachte gehemelte en een gemodificeerde vorm van neusvleugelcorrectie waarbij ook de ala ventralis gelateraliseerd wordt, geoefend worden in dit praktische deel
 
Door Gert Ter  Haar, DVM, PhD, DECVS
Donderdag 14 december 2017  om 13 uur tot 18 uur in Merelbeke
Kostprijs: 270 euro plus BTW
 
https://www.bijscholing-dierenartsen.be/portfolio