Disclaimer

Privacy Statement

Company: Savab Flanders VZW
Address: Sint Truidersteenweg 193, 3700 Tongeren
Email address: savabflanders@gmail.com

Processing of Personal Data

Savab Flanders vzw processes personal data so that the company can optimize the management of its members and the organisation of events. The collected data consists of personal data from members as well as non-members who participated at our events.

Lawfulness of processing

Personal data shall be collected under the following conditions: 1)consent 2)necessary for the completion of a contract 3) necessary for compliance with a legal obligation 4) necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or a third party.

Right of the data subject

Every data subject has the right to ask a full copy of all the personal data that is collected by the controller. The data subject then has the chance to correct or complete the data. It is also possible to erase data or to restrict or object against the use of the data according to article 6.1 (e) and (f) of the GDPR-regulation.

The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided Savab Flanders VZW, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller.

Every member of Savab Flanders vzw can adjust most of the personal data in the online membership-space. This space can be found on our website: www.savab.be. Another possibility to adjust personal data is by sending an email to: info@savab.be. Off course a legitimation of identity is requested on such a request. Unscribing to our newsletter can be done by clicking “uitschrijven” at the bottom of each newsletter.

Every data subject has the right to object against the use of personal data for direct marketing.

All complaints regarding the use of personal data should be send to the Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

Data transfers to other companies

The personal data from a Savab flanders member shall be shared with FECAVA (Federation of Companion Animal Veterinary Associations) and WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Every member of Savab Flanders vzw has an indirect influence on both organisations mentioned above and can profit from the benefits arising from this sharing.

Members also have access to the online platform called Vetstream. To accomplish this it is necessary to share personal data with this company.

By becoming a member, a member agrees with these terms and also agrees with this sharing.

If a member shows interest in insurance companies and selects this on the application form while becoming a member, it is possible that personal data is shared with this insurance company.

Period of storage

The period of which the personal data will be storaged will not exceed the period necessary to comply with legal obligations (for example: accountancy).

The use of pictures

It is possible that pictures are taken at events organised by Savab Flanders vzw. Somebody that subscribes for this event agrees during the registration online that he or she has no problem with the use of these pictures afterwards for direct marketing purposes (Facebook group of Savab Flanders vzw, newsletter, direct mailing or the website of Savab Flanders). When a picture is used and the person in the picture does not agree afterwards with its publication, the person can object and can ask to remove this picture from the website.

 

Privacyverklaring

Bedrijf: Savab Flanders VZW
Adres: Sint Truidersteenweg 193, 3700 Tongeren
e-mailadres: savabflanders@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens

Savab Flanders vzw verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt ledenbeheer en administratie bij de organisatie van evenementen. Dit van zowel leden als niet-leden die deelnamen aan deze activiteiten.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van 1)toestemming 2)noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 3) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 4) noodzakelijk vanuit het standpunt om te ondernemen.

Rechten van de betrokkene

Elke betrokkene heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).

Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.

Elk lid kan de meeste persoonsgegevens zelf aanpassen in de online ledenruimte die hij/zij kan bereiken via de website. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanpassingen te laten uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@savab.be. Uiteraard dient er via deze laatste weg ook een bewijs van identiteit verstrekt te worden.  Uitschrijven op de nieuwsbrief kan door onderaan een nieuwsbrief te klikken op “uitschrijven”[1] .

Elke betrokkene heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.

Indien een betrokkene een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van een lid worden gedeeld met FECAVA (Federation of Companion Animal Veterinary Associations) en WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Door lid te worden van Savab Flanders vzw heb je dus onrechtstreeks ook invloed binnen bovengenoemde organisaties en/of kan je genieten van de voordelen die hiermee gepaard gaan.

Daarnaast hebben de leden ook toegang tot het online platform van Vetstream. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat er persoonsgegevens uitgewisseld worden.

Indien je bij het lid worden tevens interesse toont in verzekeringen is het ook mogelijk dat je gegevens ook overgemaakt aan deze verzekeringsmaatschappij.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere voor boekhouding).

 

Gebruik van afbeeldingen

Het is mogelijk dat er op activiteiten die Savab Flanders vzw organiseert (zoals het jaarlijkse congres) foto’s genomen worden. Iemand die deelneemt aan deze activiteiten geeft tijdens zijn inschrijving voor deze activiteit zijn akkoord over het gebruik van deze foto’s nadien. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op de besloten facebookgroep van Savab Flanders vzw,  in nieuwsbrieven of direct mailing naar leden en/of op de website van Savab Flanders vzw.

Gebruik van de website en cookies

Het gebruik van de websites van SAVAB-Flanders vzw zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. SAVAB-Flanders vzw kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van SAVAB-Flanders vzw. Hoewel SAVAB-Flanders vzw hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. SAVAB-Flanders vzw kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

SAVAB-Flanders vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen en enkel voor persoonlijk gebruik te downloaden. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. SAVAB-Flanders vzw garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen SAVAB-Flanders vzw en de beheerders van die sites.

Het is mogelijk dat de website van SAVAB-Flanders vzw gebruik maakt van “cookies”, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente” cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.[2] 

Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:
Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.[3]